شیلد سنسور sensor shield v2

شیلد سنسور sensor shield v2

شیلد سنسور sensor shield v2

 This mega sensor shield v2.0 allows you to hoop up the sensors directly to Arduino mega(1280) or Arduino mega (2560) or Arduino mega(ADK) without the use of the breadboard. it also expand the mega with Bluetooth module communication interface ,SD card module communication interface, APC220 radio-frequency module communication interface, RB URF v1.1 ultrasonic sensor interface and ICSP interface. easy to use for extension.

Features:

PIN13 Stat & Power LED indicator

Digital IO Ports D0-D53

Analog IO Ports A0-A15

Reset Button up to top

External Power In

SD Card Interface

Ultrasonic Interface

ISP Interface

Bluetooth Interface

APC220 Interface

Specification:

Dimension:53.5mm * 100mm

1 دیدگاه برای شیلد سنسور sensor shield v2

  1. 5 بیرون از 5

    برای آردوینو uno مناسبه

امتیاز دادن

چهار × 5 =

DelfinSync : شیلد سنسور sensor shield v2

No Items found
0

بالا


برای دانلود برنامه اندروید سایت عکس زیر را با گوشی خود اسکن کنید

لینک مستقیم   کلیک کنید

open