سنسور های سفارشی

سنسور های سفارشی

فیلتر و دسته بندی

نمایش 1–28 از 71 نتیجه

تمام شد

ADIS16080 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16060 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۱,۸۵۸,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS620 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۶,۸۳۶,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS622 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۶,۸۳۶,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16265 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۳۴,۹۶۲,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16260 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS652 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۳,۰۱۴,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS624 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۶,۳۴۴,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS623 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۶,۳۴۴,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16135 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS649 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۳۵,۱۵۴,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS453 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۸,۹۴۴,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS450 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۰,۰۴۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS800 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS642 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۵,۱۱۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS646 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۳۷,۰۹۲,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16136 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS810 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16137 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۴۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS645 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS290 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۵,۹۴۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS910 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16006 شتاب سنج

(0)
۱۳,۷۶۴,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16003 شتاب سنج

(0)
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXL337 شتاب سنج

(0)
۹۴۲,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXL213 شتاب سنج

(0)
۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXL203 شتاب سنج

(0)
۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXL212 شتاب سنج

(0)
۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال
0

بالا


برای دانلود برنامه اندروید سایت عکس زیر را با گوشی خود اسکن کنید

لینک مستقیم   کلیک کنید