سنسور های سفارشی

سنسور های سفارشی

فیلتر و دسته بندی

نمایش 1–28 از 71 نتیجه

تمام شد

ADIS16080 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16060 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۵,۳۰۰,۶۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS620 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۱,۷۸۵,۲۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS622 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۱,۷۸۵,۲۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16265 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۴,۴۷۳,۴۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16260 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۸,۳۷۵,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS652 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۹,۱۰۹,۸۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS624 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۱,۴۴۰,۸۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS623 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۱,۴۴۰,۸۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16135 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۰۹,۵۸۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS649 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۴,۶۰۷,۸۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS453 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۰,۲۶۰,۸۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS450 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۴,۰۲۸,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS800 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۸,۱۹۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS642 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۷,۵۷۷,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS646 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۵,۹۶۴,۴۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16136 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۷۲,۵۸۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS810 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16137 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۸۹,۳۸۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS645 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS290 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۴,۱۵۸,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS910 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۶,۷۲۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16006 شتاب سنج

(0)
۹,۶۳۴,۸۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16003 شتاب سنج

(0)
۷,۷۷۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXL337 شتاب سنج

(0)
۶۵۹,۴۰۰ ریال
تمام شد

ADXL213 شتاب سنج

(0)
۵,۶۴۹,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXL203 شتاب سنج

(0)
۵,۶۴۹,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXL212 شتاب سنج

(0)
۵,۶۴۹,۰۰۰ ریال
0

بالا


برای دانلود برنامه اندروید سایت عکس زیر را با گوشی خود اسکن کنید

لینک مستقیم   کلیک کنید