سنسور های سفارشی

سنسور های سفارشی

فیلتر و دسته بندی

نمایش 1–28 از 71 نتیجه

تمام شد

ADIS16080 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16060 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۷,۴۸۶,۴۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS620 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۳,۴۶۸,۸۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS622 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۳,۴۶۸,۸۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16265 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۷,۹۶۹,۶۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16260 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS652 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۰,۴۱۱,۲۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS624 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۳,۰۷۵,۲۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS623 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۳,۰۷۵,۲۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16135 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۳۹,۵۲۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS649 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۸,۱۲۳,۲۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS453 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۳,۱۵۵,۲۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS450 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۶,۰۳۲,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS800 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS642 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۰,۰۸۸,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS646 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۹,۶۷۳,۶۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16136 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۳۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS810 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۸,۶۴۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16137 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۳۳۰,۷۲۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS645 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS290 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۴,۷۵۲,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXRS910 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۷,۶۸۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16006 شتاب سنج

(0)
۱۱,۰۱۱,۲۰۰ ریال
تمام شد

ADIS16003 شتاب سنج

(0)
۸,۸۸۰,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXL337 شتاب سنج

(0)
۷۵۳,۶۰۰ ریال
تمام شد

ADXL213 شتاب سنج

(0)
۶,۴۵۶,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXL203 شتاب سنج

(0)
۶,۴۵۶,۰۰۰ ریال
تمام شد

ADXL212 شتاب سنج

(0)
۶,۴۵۶,۰۰۰ ریال
0

بالا


برای دانلود برنامه اندروید سایت عکس زیر را با گوشی خود اسکن کنید

لینک مستقیم   کلیک کنید