سنسور های سفارشی

سنسور های سفارشی

فیلتر و دسته بندی

نمایش 1–28 از 71 نتیجه

ADIS16080 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

ADIS16060 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۱,۸۰۳,۳۲۰ ریال

ADXRS620 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۹,۰۹۱,۴۴۰ ریال

ADXRS622 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۹,۰۹۱,۴۴۰ ریال

ADIS16265 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۸,۸۷۹,۴۸۰ ریال

ADIS16260 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۴,۱۷۵,۰۰۰ ریال

ADXRS652 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۷,۰۲۷,۵۶۰ ریال

ADXRS624 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۸,۸۲۵,۷۶۰ ریال

ADXRS623 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۸,۸۲۵,۷۶۰ ریال

ADIS16135 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۶۱,۶۷۶,۰۰۰ ریال

ADXRS649 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۸,۹۸۳,۱۶۰ ریال

ADXRS453 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۵,۶۲۹,۷۶۰ ریال

ADXRS450 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۰,۸۲۱,۶۰۰ ریال

ADXRS800 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۶,۳۱۸,۰۰۰ ریال

ADXRS642 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۱۳,۵۵۹,۴۰۰ ریال

ADXRS646 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۰,۰۲۹,۶۸۰ ریال

ADIS16136 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۱۰,۲۷۶,۰۰۰ ریال

ADXRS810 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۵,۸۳۲,۰۰۰ ریال

ADIS16137 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۲۲۳,۲۳۶,۰۰۰ ریال

ADXRS645 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۳۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال

ADXRS290 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۳,۲۰۷,۶۰۰ ریال

ADXRS910 سنسور ژیروسکوپ

(0)
۵,۱۸۴,۰۰۰ ریال

ADIS16006 شتاب سنج

(0)
۷,۴۳۲,۵۶۰ ریال

ADXL362 سنسور شتاب

(0)
۱,۲۸۶,۲۸۰ ریال

ADXL316 سنسور شتاب

(0)
۱,۲۱۸,۲۴۰ ریال

ADXL313 سنسور شتاب

(0)
۱,۱۹۸,۸۰۰ ریال

ADXL312 شتاب سنج

(0)
۱,۰۷۸,۹۲۰ ریال

ADXL206 شتاب سنج

(0)
۱۵۸,۳۶۱,۴۸۰ ریال
0

بالا


برای دانلود برنامه اندروید سایت عکس زیر را با گوشی خود اسکن کنید

لینک مستقیم   کلیک کنید