میکروکنترلر AVR

میکروکنترلر AVR

فیلتر و دسته بندی

نمایش دادن همه 21 نتیجه

ATMEGA328PB-AU

میکروکنترلر ATMEGA328PB-AU

(0)
۴۴۲,۰۰۰ ریال
ATMEGA2560-16AU

میکرو کنترلر ATMEGA2560-16AU

(0)
۱,۵۳۲,۴۴۰ ریال
ATMEGA328P-PU

میکروکنترلر ATMEGA328P U

(0)
۴۸۶,۲۰۰ ریال
ATMEGA328P-AU

میکروکنترلر ATMEGA328P-AU

(0)
۴۲۴,۵۸۰ ریال

میکروکنترلر ATMEGA32A-AU

(0)
۳۳۸,۰۰۰ ریال
ATMEGA32U4-AU

میکروکنترلر ATMEGA32U4-AU

(0)
۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
AT89S8253-24AU

میکروکنترلر AT89S8253-24AU

(0)
۷۵۴,۰۰۰ ریال

میکروکنترلر ATMEGA16L-8PU

(0)
۶۲۴,۰۰۰ ریال

میکروکنترلر AT89C55WD-24PI

(0)
۷۵۴,۰۰۰ ریال
ATTINY2313-20PU

میکروکنترلر ATTINY2313-20PU

(0)
۴۳۴,۲۰۰ ریال

ATMEL0822

(0)
۵۲۰,۰۰۰ ریال

میکروکنترلر AT89C51AC2

(0)
۲,۶۳۹,۰۰۰ ریال
تمام شدATmega8A-AU

میکروکنترلر ATMEGA8A-AU

(0)
۲۰۸,۰۰۰ ریال
ATMEGA8PU

میکروکنترلر ATMEGA8A-PU

(0)
۲۸۶,۰۰۰ ریال
ATMEGA32A-AU

میکروکنترلر ATMEGA64-AU

(0)
۴۵۲,۴۰۰ ریال
ATMEGA32A-PU

میکروکنترلر ATMEGA32A-PU

(0)
۹۶۲,۰۰۰ ریال
atmega16-AU SMD

میکروکنترلر ATMEGA16A-AU

(0)
۴۱۳,۶۶۰ ریال
atmega16a dip

میکروکنترلر ATMEGA16A-PU

(0)
۷۶۷,۰۰۰ ریال
ATMEGA128L

میکروکنترلر ATMEGA128L

(0)
۷۲۵,۴۰۰ ریال

میکرو کنترلر ATMEGA128A-AU

(0)
۷۵۴,۰۰۰ ریال
ATMEGA128-16AU

ميکروکنترلر ATMEGA128-16AU

(0)
۱,۱۳۱,۰۰۰ ریال
0

بالا


برای دانلود برنامه اندروید سایت عکس زیر را با گوشی خود اسکن کنید

لینک مستقیم   کلیک کنید

open