میکروکنترلر AVR

میکروکنترلر AVR

فیلتر و دسته بندی

مشاهده همه 25 نتیجه

ATMEGA328PB-AU

میکروکنترلر ATMEGA328PB-AU

(0)
۲۲۹,۵۰۰ ریال
ATMEGA2560-16AU

میکرو کنترلر ATMEGA2560-16AU

(0)
۷۲۹,۰۰۰ ریال
ATMEGA328P-PU

میکروکنترلر ATMEGA328P U

(0)
۲۷۰,۰۰۰ ریال
ATMEGA328P-AU

میکروکنترلر ATMEGA328P-AU

(0)
۲۷۰,۰۰۰ ریال
ATMEGA32A-AU

میکروکنترلر ATMEGA32A-AU

(0)
۲۷۰,۰۰۰ ریال
ATMEGA32U4-AU

میکروکنترلر ATMEGA32U4-AU

(0)
۶۷۵,۰۰۰ ریال
ATMEGA8A-16AU

میکرو کنترلر ATMEGA8A-16AU

(0)
۳۹۱,۵۰۰ ریال
AT89S8253-24AU

میکروکنترلر AT89S8253-24AU

(0)
۳۹۱,۵۰۰ ریال

میکروکنترلر ATMEGA16L-8PU

(0)
۵۸۷,۲۵۰ ریال

ATMEL AT45DB041B IC Data Flash SPI

(0)
۱۴۸,۵۰۰ ریال
ATTINY2313-20PU

میکروکنترلر ATTINY2313-20PU

(0)
۲۱۵,۳۲۵ ریال
ATMEL422

ATMEL0822

(0)
۲۷۰,۰۰۰ ریال

میکروکنترلر AT89C51AC2

(0)
۱,۳۷۰,۲۵۰ ریال
ATmega8A-AU

میکروکنترلر ATMEGA8A-AU

(0)
۱۰۸,۰۰۰ ریال
ATMEGA8PU

میکروکنترلر ATMEGA8-PU

(0)
۱۴۸,۵۰۰ ریال
ATMEGA32A-AU

ميکروکنترلر ATMEGA64-AU

(0)
۲۳۴,۹۰۰ ریال
ATMEGA32A-PU

میکروکنترلر ATMEGA32A-PU

(0)
۴۹۹,۵۰۰ ریال
ATMEGA16

میکروکنترلر ATMEGA16-16PU

(0)
۲۹۷,۰۰۰ ریال
atmega16-AU SMD

میکروکنترلر ATMEGA16-AU

(0)
۱۳۵,۰۰۰ ریال
atmega16a dip

میکروکنترلر ATMEGA16A

(0)
۲۹۳,۶۲۵ ریال
ATMEGA128L

ميکروکنترلر ATMEGA128L

(0)
۷۸۳,۰۰۰ ریال

میکرو کنترلر ATMEGA128A-AU

(0)
۳۹۱,۵۰۰ ریال
ATMEGA128-16AU

ميکروکنترلر ATMEGA128-16AU

(0)
۵۸۷,۲۵۰ ریال

آی سی حافظه فلش AT25DF321A Atmel

(0)
۲۰۲,۵۰۰ ریال
0

بالا