میکروکنترلر AVR

میکروکنترلر AVR

فیلتر و دسته بندی

نمایش 1–20 از 25 نتیجه

ATMEGA328PB-AU
ATMEGA2560-16AU
ATMEGA328P-PU

میکروکنترلر ATMEGA328P U

(0)
275,000 ریال
ATMEGA328P-AU

میکروکنترلر ATMEGA328P-AU

(0)
275,000 ریال
ATMEGA32A-AU

میکروکنترلر ATMEGA32A-AU

(0)
275,000 ریال
ATMEGA32U4-AU

میکروکنترلر ATMEGA32U4-AU

(0)
687,500 ریال
ATMEGA8A-16AU
AT89S8253-24AU

میکروکنترلر ATMEGA16L-8PU

(0)
598,125 ریال

ATMEL AT45DB041B IC Data Flash SPI

(0)
151,250 ریال
ATTINY2313-20PU
ATMEL422

ATMEL0822

(0)
275,000 ریال

میکروکنترلر AT89C51AC2

(0)
1,395,625 ریال
ATmega8A-AU

میکروکنترلر ATMEGA8A-AU

(0)
110,000 ریال
ATMEGA8PU

میکروکنترلر ATMEGA8-PU

(0)
151,250 ریال
ATMEGA32A-AU

ميکروکنترلر ATMEGA64-AU

(0)
239,250 ریال
ATMEGA32A-PU

میکروکنترلر ATMEGA32A-PU

(0)
508,750 ریال
ATMEGA16

میکروکنترلر ATMEGA16-16PU

(0)
302,500 ریال
atmega16-AU SMD

میکروکنترلر ATMEGA16-AU

(0)
137,500 ریال
0

بالا