میکروکنترلر AVR

میکروکنترلر AVR

فیلتر و دسته بندی

نمایش 1–20 از 25 نتیجه

ATMEGA328PB-AU
ATMEGA2560-16AU
ATMEGA328P-PU

میکروکنترلر ATMEGA328P-PU

(0)
246,000 ریال
ATMEGA328P-AU

میکروکنترلر ATMEGA328P-AU

(0)
246,000 ریال
ATMEGA32A-AU

میکروکنترلر ATMEGA32A-AU

(0)
246,000 ریال
ATMEGA32U4-AU

میکروکنترلر ATMEGA32U4-AU

(0)
615,000 ریال
ATMEGA8A-16AU
AT89S8253-24AU

میکروکنترلر ATMEGA16L-8PU

(0)
535,050 ریال

ATMEL AT45DB041B IC Data Flash SPI

(0)
135,300 ریال
ATTINY2313-20PU
ATMEL422

ATMEL0822

(0)
246,000 ریال

میکروکنترلر AT89C51AC2

(0)
1,248,450 ریال
ATmega8A-AU

میکروکنترلر ATMEGA8A-AU

(0)
98,400 ریال
ATMEGA8PU

میکروکنترلر ATMEGA8-PU

(0)
135,300 ریال
ATMEGA32A-AU

ميکروکنترلر ATMEGA64-AU

(0)
214,020 ریال
ATMEGA32A-PU

میکروکنترلر ATMEGA32A-PU

(0)
455,100 ریال
ATMEGA16

میکروکنترلر ATMEGA16-16PU

(0)
270,600 ریال
atmega16-AU SMD

میکروکنترلر ATMEGA16-AU

(0)
123,000 ریال
0

بالا