برد توسعه میکروکنترلر ها

برد توسعه میکروکنترلر ها

فیلتر و دسته بندی

مشاهده همه 14 نتیجه

DISCOVERY BOARD STM32F746

برد دیسکاوری STM32F746

(0)
۱۳,۴۷۳,۰۰۰ ریال
STM32F429I DISCOVERY BOARD
برد آموشي PIC16F877A
ke008-stev STM8S103F3P6 hd

هدر برد ke008-stev) STM8S103F3P6)

(0)
۲۲۰,۰۵۰ ریال
برد دیسکاوری STM32F051R8T6

برد دیسکاوری discovery board STM32F407

(0)
۵,۳۱۹,۰۰۰ ریال
برد دیسکاوری STM32F303

برد دیسکاوری discovery board STM32F303

(0)
۴,۰۹۰,۵۰۰ ریال
برد دیسکاوری STM32F051R8T6
مینی برد lpc1768

برد توسعه LPC1768

(0)
۳,۵۱۰,۰۰۰ ریال

برد توسعه ke006-stev) STM32F030C8T6)

(0)
۷۶۹,۵۰۰ ریال

برد توسعه ke003-stev) STM32F051C8T6)

(0)
۶۰۷,۵۰۰ ریال
ke004-stev STM32F103C8T6 dvb

برد توسعه ke004-stev) STM32F103C8T6)

(0)
۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

هدر برد ke005-stev) STM32F030F4P6)

(0)
۳۹۰,۱۵۰ ریال
هدر برد stm32F051c8t6 LC technology

هدر برد KE001-Stev) STM32F103C8T6)

(0)
۳۷۸,۰۰۰ ریال
0

بالا