میکروکنترلر و تجهیزات جانبی

میکروکنترلر و تجهیزات جانبی

فیلتر و دسته بندی

نمایش 1–20 از 82 نتیجه

ST-LINK STM8 STM32

پروگرامر USB BLASTER ALTERA – پروگرامر FPGA

(1)
455,100 ریال

JLINK V7 V8 ADAPTOR / مبدل پروگرامر JLINK

(1)
410,205 ریال
AVR MINIPROG ISP10-USB
J-Link programmer v8
پروگرامر AVR-JTAG ICE
ISP ATMEGA16 YL-34
پروگرامر ميکروکنتلر هاي آرم ULINK 2
پروگرامر ST-Link V2

پروگرامر PICKIT3

(1)
1,632,210 ریال
MK2 AVR programmer

پروگرامر Atmel AVR-ISP MK2

(1)
2,746,590 ریال
پروگرامر و دیباگر j-link ARM V9.43

پروگرامر و دیباگر jlink V9.43

(1)
2,337,000 ریال
USB ASP V2.0 PROGRAMER

پروگرامر USBASP V2-0 میکرکنترلرهای AVR

(1)
369,000 ریال
AVR PROGRAMER USB ISP V2.0

پروگرامر USBISP V2.0 میکروکنترلر AVR

(2)
246,000 ریال

میکروکنترلر STM32F401RET6

(0)
492,000 ریال
ATMEGA328PB-AU
ATMEGA2560-16AU
DISCOVERY BOARD STM32F746

برد دیسکاوری STM32F746

(0)
14,098,260 ریال
XDS100V2 USB2.0
0

بالا