میکروکنترلر و تجهیزات جانبی

میکروکنترلر و تجهیزات جانبی

فیلتر و دسته بندی

نمایش 1–28 از 83 نتیجه

ST-LINK STM8 STM32

مینی پروگرامر ST-LINK V2 ویژه میکروهای STM8 و STM32

(1)
۳۷۸,۰۰۰ ریال

پروگرامر USB BLASTER ALTERA – پروگرامر FPGA

(1)
۴۹۹,۵۰۰ ریال

JLINK V7 V8 ADAPTOR / مبدل پروگرامر JLINK

(1)
۴۵۰,۲۲۵ ریال
AVR MINIPROG ISP10-USB

مینی پروگرامر ISP10-USB مخصوص میکروکنترلرهای AVR

(1)
۱,۰۷۶,۶۲۵ ریال
J-Link programmer v8
پروگرامر AVR-JTAG ICE

پروگرامر و دیباگر AVR-JTAG ICE میکروکنترلرهای AVR

(1)
۱,۱۳۴,۰۰۰ ریال
ISP ATMEGA16 YL-34
پروگرامر ميکروکنتلر هاي آرم ULINK 2
پروگرامر ST-Link V2

پروگرامر PICKIT3

(1)
۱,۷۹۱,۴۵۰ ریال
پروگرمر ICE e-Link

پروگرامر و دیباگر ICE e-Link32 Pro

(1)
۱۰,۸۷۳,۹۱۳ ریال
E-Writer Pro

پروگرامر E-Writer Pro

(1)
۱۱,۵۷۰,۷۸۳ ریال
MK2 AVR programmer

پروگرامر Atmel AVR-ISP MK2

(1)
۳,۰۱۴,۵۵۰ ریال
پروگرامر و دیباگر j-link ARM V9.43

پروگرامر و دیباگر jlink V9.43

(1)
۲,۵۶۵,۰۰۰ ریال
USB ASP V2.0 PROGRAMER

پروگرامر USBASP V2-0 میکرکنترلرهای AVR

(1)
۴۰۵,۰۰۰ ریال
AVR PROGRAMER USB ISP V2.0

پروگرامر USBISP V2.0 میکروکنترلر AVR

(2)
۲۷۰,۰۰۰ ریال

میکروکنترلر STM32F401RET6

(0)
۴۷۹,۲۵۰ ریال

پروگرامر G55F2816675EB9 CSR USB-SPI

(0)
۳,۳۷۵,۰۰۰ ریال
ATMEGA328PB-AU

میکروکنترلر ATMEGA328PB-AU

(0)
۲۲۹,۵۰۰ ریال
ATMEGA2560-16AU

میکرو کنترلر ATMEGA2560-16AU

(0)
۷۲۹,۰۰۰ ریال
DISCOVERY BOARD STM32F746

برد دیسکاوری STM32F746

(0)
۱۵,۴۷۳,۷۰۰ ریال
XDS100V2 USB2.0
ATMEGA328P-PU

میکروکنترلر ATMEGA328P U

(0)
۲۷۰,۰۰۰ ریال
ATMEGA328P-AU

میکروکنترلر ATMEGA328P-AU

(0)
۲۷۰,۰۰۰ ریال
STM32F429I DISCOVERY BOARD
STM32F207VGT6

میکروکنترلر STM32F207VGT6

(0)
۷۴۲,۵۰۰ ریال
STM32F103C8T6 IC

میکروکنترلر STM32F103C8T6

(0)
۲۱۶,۰۰۰ ریال
STM32F030F4P6

میکروکنترلر STM32F030F4P6

(0)
۱۰۸,۰۰۰ ریال
0

بالا