ماژول رادیویی

ماژول رادیویی

فیلتر و دسته بندی

مشاهده همه 27 نتیجه

۲۴TRGC2 receiver and transmitter data module

(1)
۳۵۲,۳۵۰ ریال

گیرنده رادیویی AR1010 FM RX reciver

(1)
۱۸۵,۹۶۳ ریال
ماژول رادیویی گیرنده فرستنده دیتا SI4432

ماژول رادیویی گیرنده فرستنده دیتا SI4432

(1)
۴۹۹,۱۶۳ ریال

ماژول گیرنده RX3310-433MHz reciver MODULE

(1)
۳۹۱,۵۰۰ ریال
فرستنده رادیویی RF MAx1472فرستنده رادیویی RF MAx1472

MAX1472 SMD RF transmitter

(1)
۱۲۵,۲۸۰ ریال
فرستنده رادیویی hmt 915MHz

ماژول فرستنده رادیویی HM-T915MHz radio transmitter

(1)
۴۰۵,۰۰۰ ریال
radio rf data BGA6289 smd radio rf data

تقویت کننده RF مدل BGA6289

(1)
۲۰۲,۵۰۰ ریال
HM-E REV3.0 433MHz

ماژول رادیوئی HM-E433MHZ

(1)
۵۴۰,۰۰۰ ریال

ماژول گیرنده فرستنده SI4463

(1)
۶۶۱,۵۰۰ ریال
Ask-r 315MHz

ماژول گیرنده رادیویی ASK-R ۳۱۵MHz

(1)
۱۰۷,۶۶۳ ریال
ماژول فرستنده رادیویی RFM02 433MHz

ماژول رادیویی RFM02 tarnsmiter radio module 433MHz

(1)
۲۷۰,۰۰۰ ریال
TFM-101

گیرنده رادیویی TFM-1010B

(0)
۲۴۵,۷۰۰ ریال
ماژول فرستنده رادیویی TS5823

TS5823 transmiter module

(0)
۲,۱۵۳,۲۵۰ ریال

RX3310 316MHz reciver MODULE

(0)
۳۹۱,۵۰۰ ریال
ماژول فرستنده رادیویی RFM02 433MHz
ماژول فرستنده رادیویی RFM02 433MHz

ماژول گیرنده RFM01 433MHz FSK

(0)
۲۰۲,۵۰۰ ریال
تقویت کننده PF0047A

تقویت کننده PF0047A

(0)
۳,۹۱۵,۰۰۰ ریال

ERA51SM amplifier 50 ohm 4GHz

(0)
۲۱۵,۳۲۵ ریال

ERA50SM amplifier 50ohm

(0)
۲۱۵,۳۲۵ ریال

ERA33SM amplifier 50 ohm 3GHz

(0)
۲۱۵,۳۲۵ ریال
HM-R rev1.0 433MHz

ماژول گیرنده HMR REV1.0 433MHZ

(0)
۴۴۵,۵۰۰ ریال

ماژول گيرنده فرستنده SI4438

(0)
۵۶۵,۷۱۸ ریال
ASK-T 315MHz

RRD-102BC FM Receiver

(0)
۲۰۲,۵۰۰ ریال
0

بالا