ماژول بلوتوث

ماژول بلوتوث

فیلتر و دسته بندی

مشاهده همه 20 نتیجه

ماژول بلوتوث G55F2876D1791 Tinysine

(0)
۲,۰۲۵,۰۰۰ ریال

برد توسعه ESP32-CAM

(0)
۱,۳۹۰,۵۰۰ ریال
ماژول بلوتوث HC-08

ماژول بلوتوث HC-08

(0)
۶۴۸,۰۰۰ ریال
esp-wroom-32

MB-C041 CSR Bluetooth Modules

(0)
۹۴۵,۰۰۰ ریال

آی سی بلوتوث BCM2040MKFB

(0)
۱۳۵,۰۰۰ ریال

CSR4.0 Dongle دانگل بلوتوث

(0)
۴۵۹,۰۰۰ ریال
دستگاه هشدار بلوتوث
ماژول بلوتوث HM-10

ماژول بلوتوث HM-10 module

(0)
۳۵۱,۰۰۰ ریال
ماژول بلوتوث Hc-06

ماژول بلوتوث Hc-06

(0)
۵۲۰,۶۹۵ ریال
ماژول بلوتوث E77-2G4M04S

ماژول بلوتوث E77-2G4M04S

(0)
۳۹۱,۵۰۰ ریال
NRF51822 ماژول بلوتوث دارای سنسور دما و مکان
NRF51822 ماژول بلوتوث

NRF51822 ماژول بلوتوث

(0)
۲۸۹,۷۱۰ ریال
ماژول بلوتوث HC-05 با خروجی سریال
ماژول بلوتوث BK3231

ماژول بلوتوث BK3231 module

(0)
۶۸۸,۵۰۰ ریال
NRF51822 ماژول بلوتوث دارای سنسور دما
ماژول بلوتوث KRC-86B

ماژول بلوتوث KRC-86B V4.0

(0)
۱,۲۹۳,۳۰۰ ریال

ماژول بلوتوث XS-3868

(0)
۴۹۹,۵۰۰ ریال
0

بالا