سنسور دما و رطوبت

سنسور دما و رطوبت

فیلتر و دسته بندی

مشاهده همه 16 نتیجه

سنسور دما و رطوبت DHT11

(1)
۱۶۶,۳۸۸ ریال

سنسور دما و رطوبت AHT10

(0)
۹۴,۵۰۰ ریال

سنسور دما و رطوبت SHT20

(0)
۲۰۵,۲۰۰ ریال

سنسور دما و رطوبت AM2301

(0)
۶۶۱,۵۰۰ ریال

سنسور دما و رطوبت SHT35

(0)
۱,۰۱۲,۵۰۰ ریال
AM2305 tempreture and humidity sensor

سنسور دما و رطوبت AM2305

(0)
۲,۱۷۴,۷۸۳ ریال
DHT22 temperature and humidity sensor
DHT11 MODULE

سنسور دما و رطوبت HTS2030

(0)
۹۳۹,۶۰۰ ریال

سنسور دما و رطوبت DHT22

(0)
۴۳۲,۰۰۰ ریال
0

بالا