کانکتور

کانکتور

فیلتر و دسته بندی

نمایش 1–28 از 54 نتیجه

کانکتور AMASS MR30-F/M three core

(0)
۱۷۸,۲۰۰ ریال

کانکتور ترمینال HB9500-2P

(0)
۴۰,۵۰۰ ریال
1.27mm PITCH 2X10P SMD male

۱٫۲۷mm PITCH 2X10P SMD male

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X10P SMD FEMALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X10P SMD FEMALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال

۱٫۲۷mm PITCH 2X10P DIP FEMALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X8P DIP MALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X10P DIP MALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال

۱٫۲۷mm PITCH 2X8P SMD FEMALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X8P SMD MALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X8P SMD MALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X8P DIP MALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X8P DIP MALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X8P DIP FEMALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X8P DIP FEMALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X12P SMD MALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X12P SMD MALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال

۱٫۲۷mm PITCH 2X12P DIP MALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X10P DIP FEMALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X12P DIP FEMALE

(0)
۱۶,۲۰۰ ریال

۱٫۲۷mm PITCH 2X12P SMD FEMALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X6P DIP MALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X6P DIP MALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X6P SMD MALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X6P SMD MALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X6P DIP FEMALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X6P DIP FEMALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X5P SMD MALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X5P SMD MALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X5P DIP MALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X5P DIP MALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X5P DIP FEMALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X5P DIP FEMALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X5P SMD FEMALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X5P SMD FEMALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X4P DIP FEMALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X4P DIP FEMALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X4P SMD FEMALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X4P SMD FEMALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X4P SMD MALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X4P SMD MALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال

۱٫۲۷mm PITCH 2X4P DIP MALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X3PDIP FEMALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X3PDIP FEMALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X3P DIP MALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X3P DIP MALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
1.27mm PITCH 2X3P SMD FEMALE

۱٫۲۷mm PITCH 2X3P SMD FEMALE

(0)
۱۲,۹۶۰ ریال
0

بالا


برای دانلود برنامه اندروید سایت عکس زیر را با گوشی خود اسکن کنید

لینک مستقیم   کلیک کنید