آی سی TTL & CMOS

آی سی TTL & CMOS

فیلتر و دسته بندی

مشاهده همه 21 نتیجه

۷۴F04 آی سی

(0)
۱۲۰,۴۰۰ ریال

۷۴۱۱۰ آی سی

(0)
۳۶۱,۲۰۰ ریال

۷۴LS244N آی سی

(0)
۱۴۱,۰۴۰ ریال

۷۴LS244 آی سی

(0)
۱۳۰,۷۲۰ ریال

۷۴HCT244 آی سی

(0)
۱۴۴,۴۸۰ ریال

۷۴F245 آی سی

(0)
۷۲,۲۴۰ ریال

۷۴ALS244 آی سی

(0)
۱۹۶,۰۸۰ ریال

۷۴S32 آی سی

(0)
۷۲,۲۴۰ ریال

۷۴ALS245 آی سی

(0)
۱۲۰,۴۰۰ ریال

۷۴LS139 آی سی

(0)
۹۶,۳۲۰ ریال

۷۴F32 آی سی

(0)
۷۲,۲۴۰ ریال

۷۴HCT32 آی سی

(0)
۴۸,۱۶۰ ریال

آی سی ۷۴۱۶۱

(0)
۱۲۳,۸۴۰ ریال

۷۴HC240E آی سی

(0)
۶۱,۹۲۰ ریال

۷۴LS32 آی سی

(0)
۴۱,۲۸۰ ریال

۷۴HCT04 آی سی

(0)
۴۸,۱۶۰ ریال
0

بالا


برای دانلود برنامه اندروید سایت عکس زیر را با گوشی خود اسکن کنید

لینک مستقیم   کلیک کنید

آگهی استخدام

آگهی استخدام ردرونیک