آی سی TTL & CMOS

آی سی TTL & CMOS

فیلتر و دسته بندی

مشاهده همه 21 نتیجه

۷۴F04 آی سی

(0)
۱۵۴,۰۰۰ ریال

۷۴۱۱۰ آی سی

(0)
۴۶۲,۰۰۰ ریال

۷۴LS244N آی سی

(0)
۱۸۰,۴۰۰ ریال

۷۴LS244 آی سی

(0)
۱۶۷,۲۰۰ ریال

۷۴HCT244 آی سی

(0)
۱۸۴,۸۰۰ ریال

۷۴F245 آی سی

(0)
۹۲,۴۰۰ ریال

۷۴ALS244 آی سی

(0)
۲۵۰,۸۰۰ ریال

۷۴S32 آی سی

(0)
۹۲,۴۰۰ ریال

۷۴ALS245 آی سی

(0)
۱۵۴,۰۰۰ ریال

۷۴LS139 آی سی

(0)
۱۲۳,۲۰۰ ریال

۷۴F32 آی سی

(0)
۹۲,۴۰۰ ریال

۷۴HCT32 آی سی

(0)
۶۱,۶۰۰ ریال

آی سی ۷۴۱۶۱

(0)
۱۵۸,۴۰۰ ریال

۷۴HC240E آی سی

(0)
۷۹,۲۰۰ ریال

۷۴LS32 آی سی

(0)
۵۲,۸۰۰ ریال

۷۴HCT04 آی سی

(0)
۶۱,۶۰۰ ریال
0

بالا


برای دانلود برنامه اندروید سایت عکس زیر را با گوشی خود اسکن کنید

لینک مستقیم   کلیک کنید