آی سی TTL & CMOS

آی سی TTL & CMOS

فیلتر و دسته بندی

نمایش دادن همه 20 نتیجه

۷۴F04 آی سی

(0)
۲۱۰,۰۰۰ ریال

۷۴۱۱۰ آی سی

(0)
۶۳۰,۰۰۰ ریال

۷۴LS244N آی سی

(0)
۲۴۶,۰۰۰ ریال

۷۴LS244 آی سی

(0)
۲۲۸,۰۰۰ ریال

۷۴HCT244 آی سی

(0)
۲۵۲,۰۰۰ ریال

۷۴F245 آی سی

(0)
۱۲۶,۰۰۰ ریال

۷۴S32 آی سی

(0)
۱۲۶,۰۰۰ ریال

۷۴ALS245 آی سی

(0)
۲۱۰,۰۰۰ ریال

۷۴LS139 آی سی

(0)
۱۶۸,۰۰۰ ریال

۷۴F32 آی سی

(0)
۱۲۶,۰۰۰ ریال

۷۴HCT32 آی سی

(0)
۸۴,۰۰۰ ریال

آی سی ۷۴۱۶۱

(0)
۲۱۶,۰۰۰ ریال

۷۴HC240E آی سی

(0)
۱۰۸,۰۰۰ ریال

۷۴LS32 آی سی

(0)
۷۲,۰۰۰ ریال

۷۴HCT04 آی سی

(0)
۸۴,۰۰۰ ریال
0

بالا


برای دانلود برنامه اندروید سایت عکس زیر را با گوشی خود اسکن کنید

لینک مستقیم   کلیک کنید