career form

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مشخصات فردی

YYYY slash MM slash DD
مثال : 1374/04/07
مثال : ×××××××0912
مثال : ×××××××021

سوابق شغلی

مهارت‌های تخصصی

مهارت‌های عمومی

دوره‌های گذرانده شده و سوابق علمی

درباره خودتان بیشتر توضیح دهید

آشنایی با زبان‌های خارجی

ویژگی‌های فردی

در موارد زیر از 1 تا 10 به خودتان نمره دهید 🙂

آپلود رزومه

فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : pdf, docx, حداکثر اندازه فایل: 256 MB, حداکثر فایل ها : 3.
    این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .