- 21%داغ

ماژول جی پی اس TESE0-LIV3F Tiny ROM GNSS module

(0)
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
- 20%داغ

ماژول GPS G-MOUSE H-8123-U8-U2000 Ublox

(0)
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
- 23%داغ
- 17%داغ

ماژول GPS GY-GPSV3-NEO-M8T-0-10 Ublox

(0)
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- 6%داغ

LC متر دیجیتالی رومیزی Victor VC6243

(0)
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
- 6%داغ

مولتی متر و LCR متر دیجیتالی Victor VC88C

(0)
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
- 5%داغ

MQ-8 ماژول تشخیص گاز هیدروژن

(0)
۵۷۰,۰۰۰ ریال ۵۴۰,۰۰۰ ریال
- 9%داغ

R385 DC diaphragm pump پمپ آب

(0)
۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۷۷۹,۰۰۰ ریال
- 7%داغ

ماژول رادار داپلر HB100

(1)
۹۰۴,۵۰۰ ریال ۸۴۰,۰۰۰ ریال
- 35%داغ

ماژول جی اس ام MC56 GSM module

(0)
۶,۹۶۰,۰۰۰ ریال ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
- 67%داغ

G24 GSM GPRS 2G module

(2)
۱۰,۱۰۵,۰۵۰ ریال ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
- 19%داغ تمام شد

B0505S-1W

(1)
۴۰۹,۲۰۰ ریال ۳۳۰,۰۰۰ ریال
- 17%داغ ماژول gps NEO-6M

ماژول جی پی اس NEO-6M-0-001

(1)
۲,۵۲۳,۰۰۰ ریال ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
- 11%داغ ماژول ژایروسکوپ و شتاب سنج GY-521

ماژول IMU شش محوره GY-521

(0)
۷۳۸,۰۰۰ ریال ۶۶۰,۰۰۰ ریال