پروژه راه اندازی سنسور مغناطیس ۳ محوره با RM3100

آموزش راه‌اندازی ماژول RM3100

مقدمه‌ای بر سنسور RM3100

آموزش راه‌اندازی ماژول RM3100

طبق تکنولوژی انحصاری  magneto-inductive شرکت PNI، این سنسورها رزولوشن و عملکرد بالایی داشته و نسبت به سنسورهای اثرهال، تکرارپذیری با بیش از ده برابر رزولوشن بهتر و ۲۰ مرتبه نویز کمتر را دارا می‌باشند. این ویژگی‌ها سبب شده تا بتوان جهت‌یابی دقیقی توسط این سنسورها داشت. این سنسورها گین و نرخ نمونه برداری بالایی داشته و هیسترزیس ندارند. همچنین مغناطیس‌سنج‌های PNI نیازی به کالیبراسیون دمایی یا پالس‌های set & reset قبل از هر اندازه‌گیری ندارند. سنسورهای ژئو مغناطیسی برای اندازه‌گیری میدان مغناطیسی زمین مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما چالش بزرگی که به آن روبرو هستند، تغییرات میدان‌های مغناطیسی است که به طور موقت اطلاعات مسیریابی را مختل می‌کنند؛ مانند اجزای فلزی وسایل، خودروی درحال عبور یا مجاورت در کنار تلفن همراه و کامپیوتر. بنابراین سنسور باید بتواند به طور دقیق بین میدان‌های مغناطیسی گذرا و تغییرات واقعی میدان زمین، تفاوت قائل شود. سنسورهای ژئو مغناطیسی PNI این توانایی را دارند تا با کاهش نویز، میدان مغناطیسی صحیحی را ارائه دهند. از کاربردهای آن به ردیابی حرکت (Motion tracking)، قطب نما، کنترل بازی، کنترل تلویزیون و ست-آپ باکس و اندازه‌گیری میدان مغناطیسی، می‌توان اشاره کرد.

راه اندازی RM3100 توسط برد AVR WIZZARD

هدف: در این پروژه سنسور زئو مغناطیسی RM3100 توسط برد AVR WIZZARD راه‌اندازی شده و داد‌های مربوط به هر محور ضمن نمایش بر روی LCD، از طریق درگاه سریال نیز ارسال می‌شود. نیازمندی‌ها:

  • برد AVR WIZZARD
  • ماژول FTDI232 (USB to Serial)
  • ماژول RM3100
  • آداپتور تغذیه
  • سیم جامپر

کدنویسی: RM3100 از طریق درگاه SPI ارتباط برقرار می‌کند. برای نوشتن کد مربوطه، ابتدا در CodeVision پروژه جدید تعریف کرده و درگاه‌های SPI و UART آن را راه اندازی می‌کنیم. همچنین تنظیمات مربوط به LCD  را انجام می‌دهیم.

ایجاد پروژه در CodeVision

برای ایجاد پروژه جدید، از شاخه File، گزینه New و سپس Project را انتخاب کنید.

سپس پیغام مربوط به code wizard را مشاهده خواهید کرد؛ دکمه Yes را بزنید.

سپس پنجره دیگری نشان داده خواهد شد؛ گزینه اول را انتخاب کرده و Ok را بزنید.

پس از تایید این گزینه، وارد صفحه جدیدی خواهید شد. در این صفحه تنظیمات مربوط به پورت‌های ورودی و خروجی، LCD و SPI را انجام خواهیم داد. میکرو کنترلر استفاده شده ATMEGA32A می‌باشد.

پایه CS ماژول به PORTB.4 متصل است. در قسمت PORT، این پورت را به عنوان خروجی تعریف می کنیم.

سپس تنظیمات مربوط به LCD را انجام می‌دهیم.

همانطور که روی برد مشخص شده است، خطوط داده LCD به PORTA و خطوط فرمان به PORTB متصل هستند. در ادامه SPI را فعال سازی می‌کنیم.

حال تنظیمات مربوط به UART را انجام می‌دهیم.

در پایان تنظیمات را ذخیره کرده و گزینه تولید فایل‌ها را می‌زنیم.

پس از ذخیره سازی، وارد پنجره کدنویسی خواهیم شد. در این پنجره قسمت‌های مشخص شده اند که کاربر کد خود را در آن جا وارد کند. آموزش راه‌اندازی ماژول RM3100

استفاده در صورت ذکر منبع بلامانع است

پیوست

استفاده در صورت ذکر منبع بلامانع است

برای دانلود کدهای مربوط به پروژه اینجا کلیک کنید

برای مشاهده سنسورهای مغناطیس اینجا لیک کنید.

برای مشاهده دیتاشیت اینجا کلیک کنید.

کدهای پروژه

/*******************************************************
This program was created by the CodeWizardAVR V3.33
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2018 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project : RM3100_AVR WIZZARD
Version : V1.0
Date : 05/12/2019
Author : Hossein GS
Company : Kei_Can
Comments:
Chip type : ATmega32A
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 512
*******************************************************/
#include <mega32a.h>
// SPI functions
#include <spi.h>
// Alphanumeric LCD functions
#include <alcd.h>
#include <stdint.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
// Declare your global variables here
Const int Data_rate[] =
{۰x92,0x93,0x94,0x95,0x96,0x97,0x98,0x99,0x9A,0x9B,0x9C,0x9D,0x9E,0x9F};
//۶۰۰Hz,300Hz,150Hz,75Hz,37Hz,18Hz,9Hz,4.5Hz,2.3Hz,1.2Hz,.6Hz,.3Hz,.015Hz,.
۰۷۵Hz//
//۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
uint8_t Status=0x00,i,mag[9],page=0;
uint8_t Status_add=0xB4;
int32_t x,y,z;
char x_ch[8],y_ch[8],z_ch[8],sta[8];
float norm;
void uart_putchar(char );
void cycleCount(uint8_t,uint8_t) ;
void reg_write(uint8_t,uint8_t ) ;
uint8_t reg_read(uint8_t );
void uart_print(char *st);
void main(void)
{
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) |
(۰<<DDA1) | (0<<DDA0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) |
(۰<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
// Port B initialization
// Function: Bit7=Out Bit6=In Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRB=(1<<DDB7) | (0<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (0<<DDB2) |
(۰<<DDB1) | (0<<DDB0);
// State: Bit7=0 Bit6=T Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (1<<PORTB4) | (0<<PORTB3) |
(۰<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
// Port C initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) |
(۰<<DDC1) | (0<<DDC0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) |
(۰<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
// Port D initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) |
(۰<<DDD1) | (0<<DDD0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) |
(۰<<PORTD2) | (1<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
// USART initialization
UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<FE) | (0<<DOR) | (0<<UPE) | (0<<U2X) |
(۰<<MPCM);
UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2)
| (۰<<RXB8) | (0<<TXB8);
UCSRC=(0<<URSEL) | (0<<UMSEL) | (0<<UPM1) | (0<<UPM0) | (0<<USBS) | (1<<UCSZ1)
| (۱<<UCSZ0) | (0<<UCPOL);
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x67;
// SPI initialization
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 125.000 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Start
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
SPCR=(1<<SPIE) | (1<<SPE) | (0<<DORD) | (1<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) |
(۱<<SPR1) | (0<<SPR0);
SPSR=(0<<SPI2X);
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS – PORTB Bit 0
// RD – PORTB Bit 1
// EN – PORTB Bit 2
// D4 – PORTA Bit 4
// D5 – PORTA Bit 5
// D6 – PORTA Bit 6
// D7 – PORTA Bit 7
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(6,0); //row 0 column 6
lcd_printf(“KEI”);
lcd_gotoxy(6,1); //row 1 column 6
lcd_printf(“CAN”);
delay_ms(3000);
lcd_clear();
cycleCount(0x04,100); //cycle count register
reg_write(0x0B,0x96); //dataRate
reg_write(0x01,0x79); //measurment mode (CMM register)
while (1)
{
// Place your code here
Status=reg_read(0xB4); //reading status register to check DRDY bit
Status=(Status & 0x80); //DRDY is bit 8th
if (Status == 0x80) //if DRDY=1
{
PORTB.4=0; //CS Low
for (i=0;i<20;i++); //delay
SPDR=0xA4; //sending register address
while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //Wait for transmission complete
for(i=0;i<9;i++) //getting 9 byte data,each axis has 3 byte data
{
SPDR=0xFF; //sending any data to sensor’s buffer to recieve it’s data
while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //Wait for transmission complete
mag[i]=SPDR; //recieved data
}
PORTB.4=1; //cs pin go to high
x=((int32_t)((int8_t) mag[0])<<16)|(int32_t)(mag[1])<<8|(mag[2]);//24 bit data X-axis
y=((int32_t)((int8_t) mag[3])<<16)|(int32_t)(mag[4])<<8|(mag[5]);//24 bit data Y-axis
z=((int32_t)((int8_t) mag[6])<<16)|(int32_t)(mag[7])<<8|(mag[8]);//24 bit data Z-axis

if (page==0) // selecting which axis data display on LCD
{
itoa(x,x_ch); // converting int data to string for displaying on LCD
lcd_clear(); //clearing LCD display
lcd_gotoxy(0,0); //row 0 column 0
lcd_printf(“X = “);
lcd_puts(x_ch); //X axis data
uart_print(“X= “);
uart_print(x_ch); // sending data by UART
uart_print(“, “);
}
else if (page==1)
{
lcd_clear();
itoa(y,y_ch);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_printf(“Y = “);
lcd_puts(y_ch); //Y axis data
uart_print(“Y= “);
uart_print(y_ch); // sending data by UART
uart_print(“, “);
}

else if (page==2)
{
itoa(z,z_ch);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_printf(“Z = “);
lcd_puts(z_ch); //Z axis data
uart_print(“Z= “);
uart_print(z_ch); // sending data by UART
uart_print(“, “);
}
else if (page==3)
{
itoa(x,x_ch);
itoa(y,y_ch);
itoa(z,z_ch);
uart_print(x_ch);
uart_print(“, “);
uart_print(y_ch);
uart_print(“, “);
uart_print(z_ch);
uart_print(“, “);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_printf(“axises data are on serial port!”);
}
if(PINC.3==0) // SW2 KEY
{
delay_ms(500);
page++;
}
if(page==4)
page=0;

}
delay_ms(1);

}
}
void cycleCount(uint8_t address,uint8_t data) //function for config cyclecount register
{
if(data==50)data=0x32; else if(data==100)data=0x64; else data=0xC8;
PORTB.4=0; //cs pin go to low
for (i=0;i<20;i++); //delay
SPDR=address; //send config register address to spi buffer
while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //Wait for transmission complete
for(i=0;i<3;i++) //config 3-axis cyclecount registers
{

SPDR=0x00; //MSB data
while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //Wait for transmission complete
SPDR=data; //LSB data
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//Wait for transmission complete
}
PORTB.4=1; //cs pin go to high
delay_ms(10);
}
void reg_write(uint8_t address,uint8_t data)
{
PORTB.4=0; //cs pin go to low
for (i=0;i<20;i++); //delay
SPDR=address; //send config register address to spi buffer
while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //Wait for transmission complete
SPDR=data; //config data
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//Wait for transmission complete
PORTB.4=1; //cs pin go to high
delay_ms(10);
}
uint8_t reg_read(uint8_t address)
{
PORTB.4=0; //cs pin go to low
for (i=0;i<20;i++); //delay
SPDR=address; //send reading register address to spi buffer
while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //Wait for transmission complete
SPDR=0xFF; //sending any data to sensor’s buffer to recieve it’s data
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//Wait for transmission complete
PORTB.4=1; //cs pin go to high
delay_ms(10);
return SPDR ;
}
void uart_putchar(char z) {
UDR = z;
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ) ; //Wait for transmission complete
}
void uart_print(char *st){
int stl, i;
stl = strlen(st);
for (i=0; i<stl; i++)
uart_putchar(*st++);
}

اشتراک گذاری:

یک دیدگاه

  1. farhaneh mohammadi 03/08/2019 پاسخ

    این سنسور بسیار مناسب برای سیستم های NAVIGATION می باشد

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.

1 × 3 =

0

بالا


برای دانلود برنامه اندروید سایت عکس زیر را با گوشی خود اسکن کنید

لینک مستقیم   کلیک کنید